Amerykańscy uczniowie słabi z geografii

21 lipca, 2011

Amerykańscy uczniowie ciągle mają duże problemy z geografią, tylko jedna czwarta z nich opanowała w stopniu biegłym materiał z tego przedmiotu – wynika z ogólnokrajowego sprawdzianu wyników nauczania (The Nation’s Report Card) z 2010 roku.

No Comments

Comments are closed.