Białoruś w połowie drogi do zbliżenia z UE

27 stycznia, 2009

pPozytywnie oceniając postęp demokratycznych reform na Białorusi, unijna komisarz ds. stosunków zewnętrznych Benita Ferrero-Waldner powiedziała, że jesteśmy w połowie drogi do objęciu tego kraju Europejską Polityką Sąsiedzką (EPS). a href=http://wiadomosci.wp.plwiadomosci.wp.pl/a/p

No Comments

Comments are closed.