Czechy boją się przewodnicta i podziału UE

24 października, 2008

Czechy boją się, że francuskie plany wzmocnienia strefy euro w kontekście kryzysu finansowego podzielą UE i zminimalizują rolę czeskiego przewodnictwa w UE w pierwszej połowie przyszłego roku.

No Comments

Comments are closed.