Dowódca zmuszał dzieci do zabijania?

26 stycznia, 2009

pProces kongijskiego dowódcy Thomasa
Lubangi oskarżonego m.in. o wykorzystywanie dzieci do walki
przeciwko mniejszością etnicznym rozpoczął się
przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym (MTK) w Hadze. Lubanga nie
przyznał się do winy. a href=http://wiadomosci.wp.plwiadomosci.wp.pl/a/p

No Comments

Comments are closed.