„Współpraca ze służbami stosującymi tortury – konieczna”
103242 / Październik 16, 2009

Szef kontrwywiadu (MI5) Jonathan Evens wystąpił w obronie współpracy brytyjskich tajnych służb z CIA i wywiadami innych państw oskarżanymi o stosowanie tortur wobec aresztantów po 11 września 2001 roku. Evans twierdzi, iż współpraca ta zapobiegła wielu atakom. wiadomosci.wp.pl