Brytyjska poczta zatrudnia „łamistrajków”
103798 / Październik 19, 2009

Kierownictwo brytyjskiej poczty (Royal Mail) zwiększy do 30 tys. liczbę pracowników dorywczo zatrudnianych w czasie świąt i zatrudni ich już teraz, by zapobiec zakłóceniu funkcjonowania poczty w okresie ogólnonarodowego strajku doręczycieli, kierowców i sortowaczy. wiadomosci.wp.pl