Czy wstąpimy do partii, która nas nienawidzi?
105644 / 26 października, 2009

Brytyjska Partia Narodowa, która w maju rozpoczęła antyimigracyjną „Bitwę o Anglię”, w listopadzie zmieni swój statut tak, że w jej szeregi będą mogli wstępować imigranci. Zmieniony zostanie również zapis, że jej członkiem może zostać „osoba biała rasy kaukaskiej”. – Mam nadzieję, że Polacy nie będą chcieli wstąpić do BNP – powiedział Wirtualnej Polsce Jan Mokrzycki, Prezes Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii. wiadomosci.wp.pl