„Głód władzy Rzymu szkodzi Kościołowi”
106096 / Październik 28, 2009

„Tragedią” nazwał szwajcarski dysydent kościelny ksiądz Hans Kueng decyzję Benedykta XVI o przyjęciu do Kościoła katolickiego pragnących do niego powrócić całych wspólnot anglikańskich. „Głód władzy Rzymu dzieli chrześcijaństwo i szkodzi jego Kościołowi” – skonstatował Kueng. wiadomosci.wp.pl