„Można wątpić w UE; są też tacy, co wątpią w istnienie Holokaustu”
109596 / Listopad 9, 2009

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek w wywiadzie udzielonym telewizji Europarltv wspomina historyczne wydarzenia z roku 89. Zapytany o przyczyny eurosceptycyzmu w „nowych krajach członkowskich”, Jerzy Buzek odpowiada, że „jest to zjawisko obecne także w krajach „starej Unii”. Większość mieszkańców Europy Wschodniej popiera członkostwo w Unii Europejskiej, widać to w badaniach opinii publicznej. Jeżeli są ludzie, którzy mówią o tym sceptycznie, to jest to normalne. Należy pamiętać, że pewne oczywiste fakty, jak np. holokaust również są zaprzeczane” wiadomosci.wp.pl