Zamienił kraj w umieralnię
113544 / 25 listopada, 2009

Etiopia miała zmienić się pod przewodnictwem nowego, komunistycznego rządu, na którego czele stanął major Mengystu Hajle Mariam. Aby wprowadzić w życie swoją wizję państwa, „Czarny Stalin” musiał najpierw pokonać swoich wrogów, a przede wszystkim „boską” legendę poprzedniego władcy. Wkrótce Etiopia stała się umieralnią Afryki. wiadomosci.wp.pl