Wnuk Stalina przegrał proces w obronie dziadka
117400 / 10 grudnia, 2009

Moskiewski Sąd Miejski oddalił apelację Jewgienija Dżugaszwilego, wnuka Józefa Stalina, od orzeczenia sądu pierwszej instancji, dotyczącego jego powództwa przeciwko niezależnej „Nowej Gaziecie”, stowarzyszeniu Memoriał i byłemu prokuratorowi wojskowemu Anatolijowi Jabłokowowi. wiadomosci.wp.pl