Jan Paweł II w nieznanym liście: a jeśli poważnie zachoruję…
129200 / 26 stycznia, 2010

W 1989 i 1994 roku Jan Paweł II napisał dwa listy, w których wyraził gotowość ustąpienia z powodu ciężkiej choroby, na przykład raka lub innej przeszkody, uniemożliwiającej pełnienie posługi. Oba listy oraz zostały po raz pierwszy opublikowane w ukazującej się właśnie we Włoszech książce postulatora procesu beatyfikacyjnego papieża, księdza Sławomira Odera. Książka zawiera również tekst otwartego listu Jana Pawła II napisanego po zamachu Alego Agcy. wiadomosci.wp.pl