Polski zespól ludowy chce zmiany granicy z Białorusią?
132780 / 9 lutego, 2010

Rządowy dziennik „Sawieckaja Białoruś” opublikował artykuł poświęcony trudnej sytuacji wokół Domu Polskiego w Iwieńcu. Gazeta krytycznie ocenia działalność Związku Polaków na Białorusi, którym kieruje Andżelika Borys, i sugeruje, że polski zespół ludowy dąży do idei rewizji granic. wiadomosci.wp.pl