Litewski poseł podburza przeciwko Polakom?
132972 / 23 lutego, 2010

Samorząd rejonu wileńskiego, w którym rządzącą partią jest Akcja Wyborcza Polaków na Litwie (AWPL) wystąpiła do prokuratury o wszczęcie dochodzenia w sprawie podżegającej działalności posła partii konserwatywnej Gintarasa Songaily. wiadomosci.wp.pl

„Zaproszenie Tuska do Katynia to przełom”
132972 / 9 lutego, 2010

Zaproszenie przez Władimira Putina na uroczystości do Katynia premiera Donalda Tuska stanowi zupełnie nową jakość w stosunkach polsko-rosyjskich. Ona zmienia zmienia postrzeganie zarówno Rosji w Polsce, jak i Polski w Rosji – powiedział w Moskwie marszałek senatu Bogdan Borusewicz. wiadomosci.wp.pl