Czy ktoś okrada ostrobramską kaplicę z darów wiernych?
140720 / Marzec 12, 2010

Po skandalicznym remoncie schodów, prowadzących do Kaplicy Matki Bożej Ostrobramskiej, kiedy zabytkowe wyrzeźbione kolanami pątników schody nakryto imitacją marmuru, „cudowne” przemiany zaczęły się dziać również w samej kaplicy. wiadomosci.wp.pl