Polskie ustawodawstwo zabrania dyskryminacji
14179 / Marzec 14, 2011

W związku z przyjęciem przez Polskę ustawy antydyskryminacyjnej, KE poinformowała, że zamknęła trzy osobne postępowania przeciwko Polsce w sprawie uchybienia prawodawstwu UE w dziedzinie równości. Dwa z tych postępowań były już skierowane do Trybunału Sprawiedliwości UE, natomiast trzecie zamknięto na etapie przedsądowym. wiadomosci.wp.pl