Nowy rząd Demokratycznej Republiki Konga
1528 / 27 października, 2008

pPrezydent Demokratycznej Republiki Konga Joseph Kabila powołał nowy rząd, na którego czele stanął Adolphe Muzito – minister skarbu w poprzednim gabinecie./p