Porozumienie MFW – Węgry w sprawie ożywienia gospodarki
1536 / 27 października, 2008

pMiędzynarodowy Fundusz Walutowy poinformował o osiągnięciu wstępnego porozumienia z Węgrami, którego celem jest ustabilizowanie gospodarki tego kraju. Porozumienie przewiduje szereg posunięć, w tym udzielenie Węgrom znacznego wsparcia finansowego./p