Grupa Refleksyjna z Wałęsą wzywa Europę do zmian
156192 / Maj 8, 2010

Powołana w 2007 r. grupa refleksyjna na temat przyszłości Europy, w której skład wchodził Lech Wałęsa, wezwała w swym raporcie do kontynuacji rozmów akcesyjnych z Turcją, wielu reform, by sprostać wyzwaniom XXI w. i unikania pokusy narodowych protekcjonizmów. wiadomosci.wp.pl