Dramatyczna walka o cenny ekosystem
157784 / Maj 14, 2010

Wyciek ropy naftowej z wraku platformy wiertniczej Deepwater Horizon spowodował olbrzymie straty ekologiczne – zagroził dzikim zwierzętom żyjącym na wybrzeżu aż 4 amerykańskich stanów. Najczarniejszym scenariuszem jest przedostanie się ropy do na tereny bagniste, z których nie sposób ją usunąć. Konsekwencją zniszczonego ekosystemu są również straty turystyce i rybołówstwie. wiadomosci.wp.pl