Kierowców tirów zablokowali Lwów
1622 / 2 lutego, 2009

pKierowcy około 200 samochodów ciężarowych wzięli udział w akcji protestacyjnej transportowców we Lwowie, domagając się m.in. złagodzenia polityki kredytowej ukraińskich banków – doniosły lokalne media. a href=http://wiadomosci.wp.plwiadomosci.wp.pl/a/p