Niedożywione dzieci i groźba głodu – kto im pomoże?
166624 / Czerwiec 25, 2010

Abdul jest poważnie niedożywiony – ma 13 miesięcy i waży 5,5 kg. Jego sytuacja jest podobna do sytuacji setek tysięcy dzieci w Nigrze. Zła kondycja rolnictwa i niskie opady grożą powtórzeniem klęski głodu z 2005 roku – jeżeli organizacje międzynarodowe nie pomogą zginą tysiące ludzi. wiadomosci.wp.pl