Nowe dokumenty od b.polskich opozycjonistów ze Szwecji
17416 / 16 grudnia, 2008

pDwaj byli działacze Solidarności przekazali do zbiorów archiwalnych szczecińskiego oddziału IPN dokumenty dotyczące opozycji demokratycznej w okresie stanu wojennego i jej konspiracyjnej działalności. a href=http://wiadomosci.wp.plwiadomosci.wp.pl/a/p