Przed mandatem nie umkniesz do kraju – nowy pomysł PE
17652 / Grudzień 17, 2008

pBy skończyć z bezkarnością zagranicznych kierowców łamiących przepisy na drogach państw UE, Parlament Europejski ogromną większością głosów poparł nowy unijny system wymiany danych, który ułatwi ich identyfikację i ściganie. a href=http://wiadomosci.wp.plwiadomosci.wp.pl/a/p