Badacz lewitującej żywej żaby nagrodzony Noblem
190272 / Październik 5, 2010

Laureatami tegorocznej Nagrody Nobla z dziedziny fizyki są Andre Geim i Konstantin Novoselov. Zostali wyróżnieni za odkrycie grafenu – jednej z odmian węgla, zbudowanej z zaledwie jednej warstwy atomów tworzących sześcioczłonowe pierścienie. Ich prace mogą pomóc w rozwoju nanotechnologii i elektroniki. Co ciekawe, Geim został w 2000 roku nagrodzony Antynoblem za magnetyczną lewitację żywej żaby. wiadomosci.wp.pl