„Opinia, że Polacy mordowali Żydów jest krzywdząca”
212792 / 5 stycznia, 2011

– Osądy Grossa krzywdzą polskie społeczeństwo. Moim zdaniem Gross jest o tyle nieuczciwy wobec naszego społeczeństwa, że zachowania ekstremalne zdemoralizowanych jednostek przedstawia jako zachowania całej społeczności. To jest moim zdaniem nieuczciwe – powiedział Tomasz Nałęcz w „Kontrwywiadzie” RMF FM, komentując zapowiedź wydania kolejnej książki Grosa. Jan Gross stawia w niej tezę, że „Polacy nie tylko korzystali na tym, co robili Niemcy, wręcz sami mordowali Żydów, żeby odnieść z tego korzyści materialne „. wiadomosci.wp.pl