„Rosjanie naruszyli konwencję chicagowską”
214812 / 12 stycznia, 2011

Ekspert międzynarodowego prawa lotniczego prof. Marek Żylicz powiedział, że Rosjanie po zapoznaniu się z polskimi uwagami co do raportu MAK, powinni byli zaprosić polskich ekspertów w celu uzgodnienia zaistniałych niejasności. – Może nasze uwagi nie były dla nich w pełni zrozumiane, czy też łatwe do wykonania? – zauważa Żylicz. Według niego w ten sposób naruszyli zasadę konsultacji wymaganą według aneksu 13. do konwencji chicagowskiej. wiadomosci.wp.pl