USA ograniczą pomoc do Libanu?
218556 / 26 stycznia, 2011

USA rozpoczęły rewizję pomocy udzielanej Libanowi i są gotowe ja ograniczyć lub przekierować, jeśli okaże się, że tamtejsze radykalne ugrupowanie Hezbollah, które przyczyniło się do upadku rządu, przejmie w nim kluczowe resorty. wiadomosci.wp.pl