Polska nie wywiązuje się z obowiązku – będą problemy?
222460 / 7 lutego, 2011

O sprawne i terminowe wykonywanie przez Polskę wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka zaapelowała w pismach wysłanych do premiera oraz marszałka sejmu Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Jak podkreśliła, państwo musi wywiązywać się ze swoich zobowiązań. wiadomosci.wp.pl