Bez oświadczenia ONZ wzywającego do wstrzymania ognia
22416 / 4 stycznia, 2009

pStany Zjednoczone uniemożliwiły uchwalenie przez Radę Bezpieczeństwa ONZ forsowanego przez Libię projektu oświadczenia wzywającego do natychmiastowego wstrzymania ognia w Strefie Gazy. Zwołane w trybie nadzwyczajnym posiedzenie zakończyło się bez rezultatu. a href=http://wiadomosci.wp.plwiadomosci.wp.pl/a/p