„Polska chce więcej niż może dać”
225424 / 17 lutego, 2011

Rosja i Polska nie chcą dzielić obwodu Kaliningradzkiego – pod takim tajemniczym tytułem „Niezawisimaja Gazieta” opisuje polsko-rosyjskie starania o wprowadzenie ruchu bezwizowego w strefie przygranicznej między Polską a Kaliningradem. Według dziennika Polska chce więcej niż może dać, a na przeszkodzie stoją unijne przepisy. wiadomosci.wp.pl