„Polacy są jak trawa. Wykopiesz, wypalisz i tak odrosną”
234768 / 18 marca, 2011

Wczorajsze głosowanie w litewskim Seimasie (Sejmie), podczas którego przyjęto projekt ustawy, zgodnie z którą w szkołach mniejszości narodowych (de facto w polskich szkołach na Wileńszczyźnie, bo ich tu jest najwięcej) od września b.r. oprócz obowiązkowych lekcji języka litewskiego, w języku litewskim będą prowadzone lekcje historii, geografii i wiedzy o społeczeństwie. wiadomosci.wp.pl