„Rosjanie dokonali zbrodni na moim ojcu”
244270 / 15 kwietnia, 2011

Kolejna skarga krewnych ofiar zbrodni katyńskiej przeciwko Rosji wpłynie do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Tym razem skarżącymi są potomkowie Stanisława Kretkowskiego – adiutanta gen. Mieczysława Smorawińskiego, który także zginął w Katyniu. wiadomosci.wp.pl