Rocznica Konstytucji 3 maja świętowana na Litwie
252108 / 3 maja, 2011

Przyjęcie Konstytucji 3 maja jest wyrazem nadzwyczajnej świadomości demokratycznej – stwierdza się w komunikacie prezydent Litwy Dalii Grybauskaite z okazji przypadającej we wtorek rocznicy 220. rocznicy Konstytucji 3 maja oraz aktu Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów. wiadomosci.wp.pl