Białoruś: Poczobutowi przedstawiono zarzuty
256410 / 12 maja, 2011

Dziennikarzowi polskich i białoruskich mediów i działaczowi nieuznawanego przez władze w Mińsku Związku Polaków na Białorusi Andrzejowi Poczobutowi przedstawiono oficjalne zarzuty. wiadomosci.wp.pl