Fotoreporter poszukiwany za pornografię nieletnich
257596 / 15 maja, 2011

Milicja w Grodnie poszukuje Aleksego Saleja, fotoreportera nieuznawanego przez Mińsk Związku Polaków na Białorusi, za rzekome przygotowywanie i rozpowszechnianie pornografii z udziałem nieletnich. Według rzecznika ZPB Igora Bancera, chodzi o pogrążenie związku. wiadomosci.wp.pl