MFW udzielił Islandii 2,1 mld dolarów pożyczki

20 listopada, 2008

pMiędzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW)
przyznał Islandii pożyczkę w wysokości 2,1 mld dolarów na
walkę ze skutkami globalnego kryzysu finansowego i stabilizację
rozregulowanej gospodarki./p

No Comments

Comments are closed.