Nowy rząd Demokratycznej Republiki Konga

27 października, 2008

pPrezydent Demokratycznej Republiki
Konga Joseph Kabila powołał nowy rząd, na
którego czele stanął Adolphe Muzito – minister skarbu w poprzednim
gabinecie./p

No Comments

Comments are closed.