Odrzucenie Traktatu Lizbońskiego w interesie Rosji

28 października, 2008

Odrzucenie Traktatu Lizbońskiego leży w interesie Rosji, ponieważ bez niego kraje UE nie będą mogły mówić jednym głosem w sprawach energii, a tym samym Moskwa będzie miała mocniejszą pozycję w negocjacjach.

No Comments

Comments are closed.