Sąd oddalił zażalenie prawników rodzin ofiar katyńskich

24 października, 2008

pSąd rejonowy w Moskwie oddalił zażalenie prawników rodzin ofiar mordu NKWD na polskich oficerach w 1940 roku na postępowanie Głównej Prokuratury Wojskowej Rosji (GPW), która odmówiła zrehabilitowania pomordowanych. Prokurator, komandor-porucznik Igor Blizjejew argumentował, że nie można zrehabilitować wszystkich pomordowanych, gdyż istniały podstawy do represjonowania niektórych z nich jako szpiegów i dywersantów./p

No Comments

Comments are closed.