Świat jest zagrożony pandemią antysemityzmu?

7 lutego, 2009

pIzraelska ofensywa w Strefie Gazy
doprowadziła do najpoważniejszego od dekad wybuchu antysemityzmu –
ocenił w piątek dyrektor Ligi Przeciw Zniesławieniom (ADL) Abraham
Foxman. a href=http://wiadomosci.wp.plwiadomosci.wp.pl/a/p

No Comments

Comments are closed.