W Watykanie irytacja z powodu krytyki papieża

5 lutego, 2009

img src=http://i.wp.pl/a/f/jpeg/20744/benedykt_papiez_afp550.jpeg width=120 align=left/pPapież jest zirytowany otwartą krytyką,
wyrażaną w Niemczech pod jego adresem w związku ze zdjęciem
ekskomuniki z biskupów lefebrystów, w tym negacjonisty Richarda
Williamsona – podają niemieckie media. a href=http://wiadomosci.wp.plwiadomosci.wp.pl/a/p

No Comments

Comments are closed.