Watykan cieszy się z wyboru Cyryla

27 stycznia, 2009

pWatykan cieszy się z wyboru Cyryla na patriarchę
Moskwy i Wszechrusi – oświadczył rzecznik Stolicy
Apostolskiej ksiądz Federico Lombardi. a href=http://wiadomosci.wp.plwiadomosci.wp.pl/a/p

No Comments

Comments are closed.