Wielki Głód miał zlikwidować ukraińskich chłopów

22 listopada, 2008

pNa Ukrainie trwają oficjalne obchody 75. rocznicy Wielkiego Głodu.
Historyk zajmujący się tragedią Wielkiego Głodu, doktor Roman Wysocki z Uniwersytetu imienia Marii Curie-Skłodowskiej napotyka na wiele przeszkód w oszacowaniu prawdziwej liczby zagłodzonych Ukraińców. Wysocki ustalił, że zginęło około 3 milionów 200 tysięcy chłopów. Dodaje, że wciąż nie ma pełnego dostępu do archiwów i ta liczba może zostać zweryfikowana.
/p

No Comments

Comments are closed.