Wielki powrót granic w Europie?

Kwiecień 26, 2011

Francja i Włochy wystraszyły się tunezyjskich imigrantów. Zakwestionują swobodny przepływ ludności w strefie Schengen?

No Comments

Comments are closed.