Więźniowie wrócą do domu z braku miejsca w zakładach

21 listopada, 2008

pWięzienia w Grecji są tak przepełnione, że
rząd planuje osadzanie przestępców z niewielkimi wyrokami w
areszcie domowym, pod nadzorem elektronicznych kajdanek – opaski
na przedramieniu lub na stopie – ogłaszających alarm, kiedy
skazany opuści wyznaczony mu obszar./p

No Comments

Comments are closed.