Wolny handel pozwoli zwalczyć kryzys

22 listopada, 2008

pPrzywódcy państw Azji i obu
Ameryk, uczestniczący w szczycie państw regionu w Limie, uznali, że wolny handel i reformy międzynarodowych instytucji
kredytowych pozwolą światu na uniknięcie głębszego kryzysu./p

No Comments

Comments are closed.