Żydowscy osadnicy chcą gwarancji od przyszłego rządu Izraela

8 lutego, 2009

pPrzed wtorkowymi wyborami
parlamentarnymi w Izraelu 270.000 żydowskich osadników
na zachodnim Brzegu Jordanu (z czego 190.000 we Wschodniej
Jerozolimie) oczekuje zwycięstwa sił prawicowych jako
gwarancji pozostania osadników na ziemiach palestyńskich. a href=http://wiadomosci.wp.plwiadomosci.wp.pl/a/p

No Comments

Comments are closed.