„Mniejszość polska na Litwie nie jest dyskryminowana”
227160 / 22 lutego, 2011

Mniejszości narodowe na Litwie, w tym mniejszość polska, nie są dyskryminowane, a stosunki polsko-litewskie należy budować na zasadach partnerstwa strategicznego – powiedział minister spraw zagranicznych Litwy Audronius Ażubalis. wiadomosci.wp.pl